ممکن است اعتقاد برای حقیقت خطرناک تر از دروغ باشد. نیچه


علی محمد حق شناس درگذشت.پسین گاه همین جمعه .

دو ساعت پیش خبردار شده ای و  هی می گویی با خود، مگر می شود آن حضور روشن زنده با مرگ نشسته باشد؟آن درخت همیشه جوان که نشانه ای هم از گذشت سالیان بر برگ و بارش نمی دیدی و نسیم پیری گردش نمی گشت...

صدایت زنگ می کشد هنوز در گوشم استاد.آن روز که بر لبه ی تیغ حرکت کردی تا آزاده وار جانب آن چه را که برایت عزیز است فرو نگذاری.

چه بی داد است تو را ندیده با این چند کتاب به داوری نشستن.و چه خوش بخت بودم من این بار...

بدرود استاد!


+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 1:48  توسط سیاوش حکمت